Gelişim & İletişim Eğitimleri

Eğitimin amacı, eğitim öncesinde belirlenen kurumsal hedeflere ulaşmaktır. Eğitim yapmış olmak için düzenlenen ve günümüzde –neredeyse moda haline gelmiş olan- hedefsiz eğitim programları işletmelere zaman, motivasyon ve para kaybına sebep olmaktadır. Eğitim faaliyetlerinde temel ilke farklı ve sonuç getiren hizmetler sunmak olmalıdır.

Tüm Hakları Saklıdır 2013 - Ayn Medya İletişim